Regiunea București-Ilfov este cea mai populată regiune din România, conform Institutului Național de Statistică(INS)

Conform Institutului Național de Statistică(INS), Regiunea București-Ilfov este cea mai populată regiune din România având o populație rezidentă de 2.286.434 de locuitori, dintre care 1.731.132 în municipiul București și 555.302 în județul Ilfov.

Datele provenite din Recensămintele Populației și Locuințelor desfășurate în perioada 1948-2021 evidențiază evoluția demografică a Regiunii București-Ilfov, dezvăluind tendințe semnificative ce au influențat configurarea sa și a municipiului București. În ultimele decenii, aceste trenduri au generat schimbări semnificative în distribuția populației și în modelele de mobilitate urbană, reflectate și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2022 - 2040.

Evoluția demografică a regiunii și a municipiului București

Până în anul 1992, am asistat la o creștere constantă a populației atât la nivel regional, cât și în municipiul București și județul Ilfov. Totuși, această creștere a fost păstrată doar de județul Ilfov în ultimele trei decenii, înregistrând o creștere semnificativă de aproximativ 89%, echivalentul a 255.739 de persoane.

La 1 iulie 2023, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), regiunea București-Ilfov număra 2.286.434 de locuitori rezidenți, din care 1.731.132 în municipiul București și 555.302 în județul Ilfov. Cu toate acestea, numărul persoanelor efectiv domiciliate în regiune era de 2.655.573, evidențiind o discrepanță între rezidenți și persoanele efectiv stabilite, cu 2.149.018 persoane domiciliate în municipiul București și 506.555 în județul Ilfov.

Schimbări demografice în municipiul București și județul Ilfov

Contrastând cu tendința de creștere a populației din Ilfov, municipiul București a înregistrat o scădere de aproximativ 16.9% în ultimele trei decenii, echivalentul a 350.584 de persoane, coborând sub nivelurile din 1977. Această scădere a fost influențată de multiple factori, inclusiv migrația către zonele mai puțin populate sau costurile de trai mai reduse.

Localitățile din județul Ilfov care concentrează cea mai mare parte a populației sunt zonele urbane din prima coroană de localități a municipiului București. În 2021, patru dintre cele mai populate localități erau orașe precum Popești-Leordeni, Voluntari, Bragadiru, Pantelimon și Chiajna, care au înregistrat creșteri semnificative ale populației în ultimul deceniu.

Cele mai populate localități din Ilfov

  1. Popești-Leordeni (53.434 locuitori)
  2. Voluntari (47.366 locuitori)
  3. Bragadiru (40.080 locuitori)
  4. Pantelimon (32.873 locuitori)
  5. Chiajna (43.588 locuitori)

În ultimii ani, creșterea numărului de locuitori în orașul Popești-Leordeni a fost în mare măsură stimulată de expansiunea pieței imobiliare locale. Această tendință a fost susținută de un număr semnificativ de dezvoltatori imobiliari care au investit în construirea de noi ansambluri rezidențiale, inclusiv vile și blocuri de apartamente noi în Popești-Leordeni. Această evoluție a contribuit la atragerea unui număr crescut de rezidenți către această localitate în căutarea unor locuințe noi și moderne.

Implicații pentru mobilitatea urbană și dezvoltarea urbană

Datele despre evoluția demografică și distribuția populației influențează în mod direct planificarea și gestionarea mobilității urbane. Fenomenul de depopulare a Capitalei în favoarea județului Ilfov generează provocări complexe legate de mobilitatea către și dinspre locul de muncă, accesibilitatea serviciilor și congestia traficului.

În consecință, se conturează un fenomen amplu de dezvoltare urbană și navetism în regiune, cu implicații directe asupra calității vieții. Planurile de mobilitate urbană durabilă trebuie să țină cont de aceste schimbări demografice și să propună soluții adecvate pentru a gestiona eficient mobilitatea urbană, reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții în regiune.

În concluzie, datele demografice furnizate de recensăminte oferă o perspectivă importantă asupra schimbărilor în regiunea București-Ilfov și pun în evidență necesitatea unei abordări integrate în planificarea mobilității urbane și a dezvoltării urbane durabile în viitorul apropiat.

Populatia Bucuresti Ilfov

Articol scris de ZonadeSud.ro in 7 Martie 2024