Proiect de lege în dezbatere la Senat: Simplificarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

Un proiect de lege care vizează simplificarea procedurii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor se află astăzi pe ordinea de zi a Senatului și are propunere de adoptare. Potrivit acestui proiect, unul dintre actele necesare în prezent, certificatul de atestare a edificării semnat de primar la recepția construcțiilor, va fi eliminat.

Această modificare va înlesni procesul de înscriere în cartea funciară, care în prezent implică numeroase documente și aprobări. Proiectul de lege propune modificarea Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, permițând astfel înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor pe baza autorizației de construire, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a unei documentații cadastrale.

În acest moment, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor se face “în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale”.

În plus, viitoarea lege va elimina certificatul de atestare a edificării și în cazul înscrierii dreptului de proprietate asupra construcțiilor pe stadii de execuție. Pentru aceste situații, vor fi necesare doar autorizația de construire, procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției și documentația cadastrală.

Motivul propunerii acestei schimbări este legat de faptul că reglementările privind controlul calității construcțiilor sunt deja stabilite în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții. "“în timp ce sediul materiei pentru sistemul de control a calităţii construcţiilor se găseşte reglementat înLegea 10/1995 privind calitatea în construcţii, iar art. 17 şi 41 fac precizări care privesc atât documentaţia de execuţie, documentele cuprinse în cartea tehnică, cât şi în procedura de recepţie, art. 37 din Legea 7/1996 face vorbire despre «un certificat de atestare a edificării» semnat de către primar după efectuarea recepţiei.

Or, potrivit Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, care este elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, de recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente se ocupă o comisie de recepţie din componenţa căreia face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/ desfiinţare.

Autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a-şi întocmi proceduri interne de lucru şi de verificare pentru a se asigura că reprezentanţii desemnaţi îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu, fără a mai fi necesară o procedură ulterioară de emitere a unui alt act administrativ, care nu face altceva decât să ateste documentele care au fost întocmite ca urmare a verificării la faţa locului şi care au ca finalitate procesul-verbal de recepţie”." Astfel, eliminarea certificatului de atestare a edificării nu va afecta controlul calității, ci va simplifica doar procedura administrativă de înscriere în cartea funciară.

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial. Așadar, dacă va fi adoptat, acest proiect legislativ va aduce un plus de eficiență și claritate în procesul de înscriere a dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară, facilitând astfel demersurile administrative pentru proprietari.

cartea funciara

Articol scris de ZonadeSud.ro in 28 Mai 2024