Bugetul consolidat al orașului Popești-Leordeni în 2024 este estimat la 577 milioane lei

Bugetul orașului Popești-Leordeni pentru 2024: Investiții majore și alocări pentru servicii esențiale dezvoltarii orașului

Proiectul bugetului consolidat al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2024 a fost pus în dezbatere publică, dezvăluind o estimare ambițioasă de 577 milioane lei. Această sumă generoasă este planificată să acopere o gamă largă de proiecte și servicii, demonstrând angajamentul orașului față de dezvoltare și bunăstare comunitară.

Din totalul bugetului, 104 milioane lei sunt alocate din fonduri europene nerambursabile, evidențiind dorința oficialilor din orașul Popești-Leordeni de a se încadra în programele de finanțare și de a valorifica oportunitățile de investiții externe. Investițiile majore, în valoare de 250 milioane lei, sunt direcționate către proiecte cheie, cu accent pe infrastructură și facilități publice.

Printre cele mai importante proiecte care beneficiază de finanțare se numără:

- Amenajarea unui parc nou pe strada Laurențiu Raiciu, cu o alocare de 8 milioane lei.
- Construirea unui campus preuniversitar, inclusiv creșă, grădiniță și școală, pe strada Drumul Fermei, cu o sumă de 36 milioane lei.
- Edificarea unui ambulatoriu în valoare de 19,3 milioane lei.
- Construcția unui centru sportiv multifuncțional, cu un buget de 34 milioane lei.
- Modernizarea DN4 - Cheile Turzii pentru accesul către cartierul Danubiana, cu un fond de aproximativ 82 milioane lei.
- Amenajare drum și spații verzi Amurgului - Drumul Fermei - 4,4 milioane lei
- Modernizare strada Mirăslău - 5 milioane lei
- Modernizare canal colector Viscofil - 3 milioane lei
- Centru sportiv multifuncțional - 34 milioane lei
- Extindere școală și grădiniță cu construcții modulare - 8 milioane lei
- Ambulatoriu - 19,3 milioane lei
- Construire creșă strada Lămâiței - 1,8 milioane lei
- Dotare școli - 4 milioane lei
- Achiziție autovehicule nepoluante - 10 milioane lei
- Sistem integrat smart și green mobility - 10 milioane lei

De asemenea, alocările bugetare sunt distribuite către serviciile esențiale, precum:

- Învățământ: 27 milioane lei.
- Sănătate: 20 milioane lei.
- Asistență socială și creșe: aproximativ 23 milioane lei.
- Salubrizare: 30 milioane lei.
- Iluminat public: 11,8 milioane lei
- Poliția Locală - 3 milioane lei
- Spații verzi - 16 milioane lei
- Străzi - 160 milioane lei
- Cheltuieli personal - 30 milioane lei
- Investiții - aproximativ 250 milioane lei

Este de remarcat că orașul Popești-Leordeni se angajează să gestioneze aceste resurse financiare cu responsabilitate și eficiență, având în vedere experiența trecută și necesitatea de a asigura execuția proiectelor planificate. Datele din Ministerul de Finanțe arată că anul trecut, bugetul inițial a fost de aproximativ 243 milioane lei, iar bugetul realizat a fost de 172 milioane lei, cu cheltuieli efectuate în valoare de 141 milioane lei. Excedentul rămas din anii precedenți se ridică la 50 milioane lei, subliniind capacitatea de gestionare financiară a orașului.

orasul popesti leordeni

Articol scris de ZonadeSud.ro în 12 Februarie 2024